Nyheter

Flammbært- brannbamsen


🚒 Dette er Flammbært. Han er brannvesenets gode
hjelpe brannmann👨‍🚒
De siste dagene har han vært med skolestarterne hjem
på besøk. Sammen har de gått gjennom huset for å
kontrollere røykvarslere, brannslukningsapparat


Personalmøte ute med Fiskesprell


Hva er vel bedre en varmmat på tur? 🤩
I dag har vi hatt personalmøte med masse ny
inspirasjon for fiskemat på tur🐟 Fisken ble tilberedt på
bål, stormkjøkken og med røykeovn👌🏻

Les mer


FN dagen 24 oktober


Vi jobber med temaet Forut i september/oktober.
Barneaksjonen er et pedagogisk opplegg for barnehager,
barneskoler og SFO, der barn i Norge lærer om barn i
andre land. I 2019 drar vi til Sierra Leone i Afrika og
blir kjent med fire år gamle Nanah.

Les mer


Nyhetsarkiv

Sikrer kvalitet i barnehagen


Kunnskapsdepartementet fastsatte 1. mars ny rammeplan for barnehagene. Den nye planen er mer tydelig om barnehagens innhold og oppgaver og ansvaret til personalet.
Rammeplanen er et viktig dokument for å sikre barn et likeverdig barnehagetilbud av god kvalitet. Vi ønsker å fokusere på kvalitetsutvikling i den store utbyggingen vi er inne i og dette er en viktig del av Barnehageløftet, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal.
Rammeplanen skal gi retningslinjer for både innholdet i og oppgavene til barnehagen, og gi både personale, foreldre, eier og tilsynsmyndighet en forpliktende ramme for arbeidet.

Den nye planen understreker barns rett til medvirkning og barnehagens plikt til å ta hensyn til hvert enkelt barns forutsetninger og behov. Det er formulert tydeligere krav til personalet i barnehagen.

Den nye rammeplanen er vesentlig kortere enn tidligere, men mye av grunntankene er bevart. Som tillegg til rammeplanen vil det bli utarbeidet flere temahefter som utdypning av noen av de sentrale områdene, blant annet om småbarn i barnehagen og barns medvirkning. Rammeplanen iverksettes 1. august. Planen bygger på rapporten som en arbeidsgruppe leverte sommeren 2005 og rammeplanen fra 1995.


Tilbake
Hjelmbybakken 10, 3237 SANDEFJORD
E-post: post@naturbarnehage.no
Site powered by WebOfficeOne ©